Menu

Voksvalsning

Voksvalsning

Voksvalsning er processen hvor bivoks valses til nye tavler. I Aulumgaard A/S kan du få din blokvoks valset til nye tavler. Voks håndteres i puljer, der er kategoriseret efter driftsform.

Vi arbejder for tiden med 2 puljer, en "Standard Pulje" og en 'Grøn Pulje'. 

En gang om året kontrolleres og analyseres alle voks puljer - der analyseres bl.a. for pesticid rester.

I valseprocessen opvarmes bivoksen i længere tid til 80C-85C, det uskadeliggør evt. sygdomssporer fra bipest mm.

Vil man have sit eget voks valset til egne tavler, så er dette muligt, dog skal voksmængden være på minimum 400kg.Grøn voks pulje

Den grønne voks-pulje er for biavlere, der kun bruger myresyre og oxalsyre ved varroa-bekæmpelse. Din voks' oprindelse skal ligeledes stamme fra bigårde, der kun har benyttet myresyre og oxalsyre.

Vi får jævnligt voksen analyseret for pesticidrester. Derved sikrer vi, at vores grønne voks pulje hele tiden lever op til vore høje kvalitetskrav. Erklæringen, der skal udfyldes ved deltagelse i Grøn Pulje, kan hentes her: Grøn-erklæring