Menu

Leverandøraftaler

Leverandøraftaler

Jakobsens opkøb af Aulumgaard i 2017 er en del af en strategisk indsats, som skal sikre forsyningen af dansk honning på lang sigt.

Målet er et tæt samarbejde med de danske biavlere, hvor en fælles indsats skal øge den danske honningproduktion. Både i Danmark og i udlandet er dansk honning kendt for kvalitet. Derfor er potentialet for vækst stort, hvis der kan skabes en stabil forsyning.

Det tætte samarbejde skabes bl.a. gennem A-leverandøraftaler, som giver avlerne sikkerhed for, at de kan afsætte deres honning til markedspris. I disse leverandøraftaler lægges der desuden vægt på udvikling af nye innovative produkter, netværk mellem biavlerne ved 3-4 årlige møder og en fælles indsats til sikring af en konstant høj kvalitet. Har du potentiale til at levere minimum 10 ton dansk honning pr år og er du interesseret i at høre mere om at blive A-leverandør til Aulumgaard, så skriv til info@aulumgaard.dk

Aulumgaard ønsker desuden at skabe et fundament, som giver de etablerede biavlere motivation til at øge produktionen samtidig med at flere nye biavlere ønsker at starte op. Til nystartede biavlere tilbyder Aulumgaard professionel vejledning og rådgivning til køb af rette udstyr. Til de etablerede biavlere ydes i visse tilfælde også økonomisk opbakning i forbindelse med et ønske om at blive større eller ligefrem erhvervsbiavler. Den økonomiske støtte kan ske via finansierings- eller lejekoncepter, som gør det nemmere at starte op eller udvide. Se mere under Finansiering.