Honningopkøb

Info omkring honning indlevering hos Aulumgård

Aulumgård har stadig overskudslager af dansk honning og har derfor ikke mulighed for at købe ubegrænsede mængder op. Vi har etableret en liste hvor man kan blive registreret, med den honning man ønsker at sælge. Du vil så blive kontaktet når vi får brug for din honning.

Prisen for honningen fastsættes på tidspunktet for køb.

En forudsætning for at kunne aftage din honning er, at man er registreret ved fødevarestyrelsen, og at man har et CVR nr.. Se nedenstående retningslinjer.

For at blive registreret på vores liste, skal du skrive til info@aulumgaard.dk med følgende oplysninger:

 • Mængde
 • Honning type (fx blomster, Lyng, raps, sensommer)
 • Emballage type (Spande, tønder eller palletanke)
 • Biavlerens navn
 • Telefon
 • E-mail
 • CVR nr.

Med venlig hilsen

Claus Sønderkjær

Aulumgård A/S

Afleveringsprocedure

BEMÆRK: Som honningleverandør til Aulumgård A/S, skal man have et CVR. nr. samt være registreret hos fødevarestyrelsen.

Proceduren er som følger:

 • Honningen modtages fra biavler.
 • Aulumgård sender honningen til analyse, hvilket tager ca. 3-4 uger.
 • Aulumgård giver besked til biavler omkring resultatet af analyserne.
 • Ved accept sendes faktura til sourcing@jakobsens.com.

En fuld faktura skal indeholde:

 • Udstedelsesdato (fakturadato)
 • Fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen
 • Sælgers momsregistreringsnummer (cvr-nr. eller SE-nr.)
 • Sælgers navn og adresse
 • Købers navn og adresse (Aulumgård A/S, Buntmagervej 18, 7490 Aulum)
 • Mængden og arten af den leverede honning
 • Den dato, hvor levering af honningen foretages eller afsluttes, hvis den dato er forskellig fra fakturaens udstedelsesdato (fakturadato)
 • Momsgrundlaget, pris pr. kg uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. kg
 • Gældende momssats
 • Det momsbeløb, der skal betales.
 • Betalingsbetingelser

Fakturaen betales iht. aftalte betingelser.

Bi på rapsmark

Honningopkøb

Honning skal være emballeret i godkendte spande, tønder eller palletanke. Emballagen skal være mærket med leverandørnavn, slyngedato samt honningsort på siden af beholderen. Spande eller tønder skal være forsvarligt lukkede. Emballagen skal være i god hygiejnisk stand både indvendig og udvendig. Der foretages honninganalyser af alt indleveret honning! For at sælge honning til Aulumgaard A/S, skal du være registreret hos Fødevarestyrelsen, og vi skal have en kopi af din registreringsattest.

Udfyld fødevarerstyrelsens registreringsattest her.

Når du kommer til siden virksomhedstype, sætter du kryds i, at dine kunder er andre fødevarevirksomheder (engrosvirksomhed (som Aulumgaard A/S) og primær producenter). På næste side sætter du kryds i nej til animalsk produktion – og længere nede i ”indsamling i naturen”. På næste side udfyldes navn og adresse. Hvis du ikke er momsregistreret, efterlades feltet med CVR-nummer mm tomt.

Blanketten underskrives med NemId og efter ret hurtig behandling modtager du pr mail den attest, vi skal have en kopi af ved honning indlevering. Du er velkommen til bare at maile den videre til info@aulumgaard.dk.